facebookla daxil ol xallar topla!

az

AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
Bu nişanlanan yolla hansı nəqliyyat vasitəsinin hərəkətinə icazə verilir?

Bütün nəqliyyat vasitələrinin.

Mexaniki nəqliyyat vasitələrinin.

Ancaq avtomobillərin, avtobusların və motosikletlərin.