facebookla daxil ol xallar topla!

az

AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
"Su qatının" yaranmasından təkərlərə yol arasında ilişmə itdikdə sürücü nə etməlidir?

Sürəti artırmalıdır.

Kəskin tormoz vermək yolu ilə sürəti azaltmalıdır.

Mühərriklə tormozlamadan istifadə edərək sürəti azaltmalıdır.