facebookla daxil ol xallar topla!

az

AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
Əks istiqamətli nəqliyyat axınlarını ayıran bütöv qoşa xətti kəsib keçməyə icazə verilir?

Həyətlərdən və bitişik ərazilərdən çıxma zamanı icazə verilir.

İcazə verilir, ancaq ötmə zamanı.

İcazə verilir, ancaq intensiv hərəkət vaxtı.

İcazə verilmir.