facebookla daxil ol xallar topla!

az

AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
Hansı istiqamətlərdə hərəkəti davam etdirməyə icazə verilir?

Ancaq sola.

Düzünə və sola.

Sola və geriyə.