facebookla daxil ol xallar topla!

az

AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
Şinlərlə yol örtüyü arasındakı ilişmə qüvvəsi sürətin artması ilə əlaqədar olaraq necə dəyişir?

Azalır.

Artır.

İlişmə qüvvəsi sürətin artmasından asılı deyil.