facebookla daxil ol xallar topla!

az

AVTO İMTAHAN

Sual : / 1503
Hansı əməliyyatları velosiped və moped sürücülərinə tramvay hərəkəti olan yollarda və həmin istiqamətdə hərəkət üçün birdən artıq zolağı olan yollarda qadağandır?

Sola və ya geriyə dönmək.

Yolun sağ kənar zolağında sağ tərəfdə bir cərgə ilə hərəkət etmək.

Yol nişanları və ya yol nişanlanmasının tələblərinə riayət etmək.

Piyadalar üçün maneə yaratmamaq şərti ilə velosipedlərin yol çiyini ilə hərəkət etmək.